Подели на:

Вештине ненасилне комуникације

У суботу, 14.12.2019. године, у ОШ “Васа Пелагић” реализовано је осмочасовно стручно усавршавање у установи на тему ненасилне комуникације. Ова обука била је намењена свим одељењским старешинама разредне и предметне наставе у школи. У галерији можете погледати фотографије са ових едукативних радионица.