Упис у први разред

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, и која су здравствено способна за полазак у школу. То значи да се за школску 2021/22. годину (редован упис) уписују деца рођена од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године. Деца рођена у периоду од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године (узраст од 6 до 6,5 година), могу, а не морају бити уписана у школу, након провере спремности за полазак у школу коју врши школски психолог.
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе, подношењем захтева  до 1. фебруара 2021. године, у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању.

Упис детета у први разред могуће је у оба случаја  извршити попуњавањем формулара који се налази на врху странице, као и на следећем линку, или подношењем захтева лично у администрацији школе.

Упис ученика у први разред школске 2021/22. године, који традиционално почиње 1. априла текуће године, вршиће се електронским путем. На порталу еУправа од 22.3.2021. године биће доступна  услуга “Исказивање интересовања за упис детета у основу школу”.

Родитељи приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно).

Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) школа прибавља приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са јмбг за дете и једног родитеља).

Психолошко-педагошка служба благовремено ће обавестити родитеље о процедури и терминима везаним за тестирање будућих првака, које се од прошле године такође заказује електронским путем. Приликом тестирања, родитељи ће бити у могућности да се изјасне за коришћење продуженог боравка, набавку уџбеника преко школе и похађање одређеног изборног програма.

На сајту школе биће објављиване све потребне додатне информације о упису ученика у први разред, као и обавештења уколико због епидемиолошке ситуације буде дошло до промене начина уписа у први разред школске 2021/22. године.

Такође, све потребне информације у вези са уписом у први разред, можете добити путем телефона 016/3436-280, као и путем школског мејла osvasa@vasapelagic.edu.rs.

Свим будућим првацима и њиховим родитељима желимо добродошлицу у нашу школу.