Контакт

Контакт

Адреса

Васе Пелагића 5, Лесковац

Телефон / факс

016/34-36-280; 016/34-36-281

Мејл адреса

osvasa@vasapelagic.edu.rs

ПИБ

100525274

Матични број

07137516

Текући рачун

840-411660-55

Контактирајте нас