Предметна настава

Српски језик и књижевност

Драган Пешић

Наташа Николић

Александра Антић

Валентина Павковић

Математика

Виолета Анђелковић

Мирјана Ђорђевић

Маја Живковић

Географија

Бранислава Здравковић

Првољуб Павићевић

Историја

Мирослав Каранфиловић

Мирослава Алексова

Ликовна култура

Данијела Влаховић

Музичка култура

Вера Стојановић

Биологија

Стана Стевановић

Јована Арсић

Драгана Бојовић

Драгана Тричковић

Драгана Савић

Светлана Николић

Физика

Биљана Геров

Слађана Костадиновић

Хемија

Драгана Марковић

Енглески језик

Рената Марковић

Мирјана Николић

Анита Цекић

Немачки језик

Љиљана Ранђеловић

Небојша Алексић

Француски језик

Јулија Ђорђевић

Техника и технологија

Биљана Савић

Томислав Цекић

Информатика и рачунарство

Бојан Крстић

Биљана Геров

Физичко и здравствено васпитање

Виолета Митић

Предраг Миленовић

Марјан Младеновић

Верска настава

Мирјана Алексић

Грађанско васпитање

Татјана Илић

Марјан Младеновић