Лице за заштиту података о личности

Биљана Арсић, секретар школе

Мејл: administracija@vasapelagic.edu.rs

Телефон: 016/3436 280