Подели на:

Упис у први разред

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, и која су здравствено способна за полазак у школу. То значи да се за школску 2024/25. годину (редован упис) уписују деца рођена од 1. марта 2017. до 28. фебруара 2018. године. Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу, коју врше психолог или педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе, подношењем захтева  до 1. фебруара 2024. године, у складу са чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању.

Упис детета у први разред могуће је у оба случаја извршити попуњавањем формулара који се налази на врху странице, као и на следећем линку, или подношењем захтева лично у администрацији школе.

Упис ученика у први разред школске 2024/25. године, који традиционално почиње 1. априла текуће године, вршиће се електронским путем. На порталу еУправа биће доступна  услуга “Исказивање интересовања за упис детета у основу школу”.

Родитељи приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно).

Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) школа прибавља приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са јмбг за дете и једног родитеља).

У случају немогућности електронске пријаве, упис ће бити могуће обавити и у самој школи. Психолошко-педагошка служба благовремено ће обавестити родитеље о процедури и терминима везаним за тестирање будућих првака, које се такође заказује електронским путем. Приликом тестирања, родитељи ће бити у могућности да се изјасне за коришћење продуженог боравка, набавку уџбеника преко школе и похађање одређеног изборног програма.

На сајту школе биће објављиване све потребне додатне информације о упису ученика у први разред. Такође, све потребне информације у вези са уписом у први разред, можете добити путем телефона 016/3436-280, као и путем школског мејла osvasa@vasapelagic.edu.rs.

Свим будућим првацима и њиховим родитељима желимо добродошлицу у нашу школу.