Упис у први разред

Подели на:

Упис у 1. разред

Поштовани родитељи будућих првака, обавештавамо Вас да се, у складу са чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања(Службени гласник РС бр. 88/2017 и 27/2018), у први разред уписује свако дете које до почетка школске године има шест и по, а највише седам и по година, тј. у школску 2020/21. годину уписују се деца рођена у периоду од 1. марта 2013. године до 1. марта 2014. године. Упис првака и њихово тестирање почиње 1. априла 2020. године. На основу чл. 55 Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС бр. 55/2013 и 101/2017), школа је дужна да упише свако дете са подручја школе, али може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са својим просторним и кадровским могућностима. Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи, најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис. Пријаву за упис Вашег детета у 1. разред наше школе можете извршити и попуњавањем формулара који се налази на овом линку.

Документа потребна за упис деце у први разред су:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Уверење о похађању предшколског програма
  • Доказ о лекарском прегледу детета
  • Доказ о пребивалишту родитеља

Родитељима је омогућено да користе услугу Е-упис, тако да нисте у обавези да прилажете извод и уверење у папирној форми, већ је довољно да доставите школи матични број детета, и да потпишете одговарајући образац. Тестирање деце обавиће психолог или педагог школе у заказаним терминима.

Будућим првацима желимо срећан почетак и успешно школовање!

Оставите коментар