Следећи кораци за упис у средњу школу

Подели на:

На порталу „Моја средња школа“ можете проверити коначне резултате завршног испита. Следећи корак је попуњавање листе жеља. Према календару активности, то можете учинити електронским путем преко портала, у периоду од уторка, 5. јула од 8.00 сати до среде, 6. јула до поноћи, или непосредно у основној школи код одељењског старешине, 6. и 7. јула од 8.00 до 15.00 сати. Препорука је да се листе жеља доносе у школу у четвртак, 7. јула, уколико не успете електронским путем у предвиђеном року. У том случају, неопходно је да листа жеља буде потписана од стране родитеља. Веома је битно да приликом попуњавања листе жеља на првом месту буде уписан жељени смер. Редослед смерова и школа на листи је од великог значаја, јер ће се на основу њега ученици распоређивати на први слободни смер за који имају довољно поена. Препорука је да се листа жеља попуни са најмање 10 смерова или профила. Подсећамо да четворогодишње смерове могу да упишу само ученици који имају најмање 50 бодова укупно. Максималан број бодова на основу успеха од 6. до 8. разреда је 60, а максималан број бодова на завршном испиту је 40 (број бодова на тесту из српског језика и математике се множи са 0.65, а број бодова на комбинованом тесту са 0.70).

Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

КТ – резултат на комбинованом тесту

Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама биће у среду, 13. јула 2022. године до 8.00 сати, када ће бити објављена и преостала слободна места за упис у другом кругу.