Подели на:

Пријемни испит за надарене ученике

Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи пријављивање ученика за погање пријемног испита за упис у специјализоване средње школе (Математичка и Филолошка гимназија, ученици са посебним способностима за информатику и рачунарство, музичке, балетске, ликовне и друге).

Истовремено се кандидати за упис у специјализована одељења анкетирају о условима у којима би се овај испит могао реализовати у кућним условима. Уколико се издвоје пријемни испити којима се проверавају вештине (цртање, сликање, свирање, певање, игра, вајање) и разматрају могућности реализације испита који су усмерени на папир/оловка у кућним условима може се доћи до следећих закључака:

– да су многобројни ученици већ исказали интересовање за ова специјализована одељења;

– да немају сви ученици доступну опрему за реализацију испита на даљину. Око 10% од до сада пријављених ученика није у могућности да полаже онлајн.

Да би се испоштовао један од базичних принципа образовања, а то је подједнака доступност  образовања за све ученике на целој територији Републике Србије, Министарство ће реализацији ових испита приступити на досадашњи начин када се епидемиолошки ризици сведу на најмању могућу меру. До тада ће средњим школама бити доступни подаци о броју заинтересованих ученика и предложени начини организације бесплатне онлајн припремне наставе.