Подели на:

Почетак нове школске године

У петак. 1. септембра 2023. године, почиње нова школска 2023-2024. године. Тог дана настава ће се одвијати по следећем распореду:

07.30 сати – ученици од 5. до 8. разреда

12.00 сати – пријем ученика 1. разреда

13.15 сати – ученици од 2. до 4. разреда

Од понедељка, 4. септембра, радиће се у супротним сменама. Смене ће се мењати на недељу дана.

У складу са “Смерницама за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2023-2024. години” Министарства просвете, првог школског дана одељењске старешине ће упознати ученике са планом рада у наредне 2 недеље, са кућним редом школе и правилима понашања у школи, која ће заједно израдити кроз радионицу „Моја школа је мој други дом – правила понашања“. Одељењске старешине 5. разреда са својим ученицима ће радити радионицу „Ко сам ЈА, ко си ТИ, ко смо МИ?” (стицање сазнања о себи и другима – представљање и упознавање ученика у  5. разреду у циљу олакшавања процеса адаптације, стварања групне кохезивности и групног идентитета.) 

Недеља од 4. до 8. септембра 2023. године биће тематска недеља, тако што ће целокупни наставни процес бити на теми: “Ја волим и поштујем себе и друге (развијање самопоштовања и поштовања других).  Током целе школске године, једном месечно ће бити организовани тематски дани, када ће се организовати активности усмерене ка неговању вредности међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости.

У недељи од 11. до 15. септембра 2023. године, спроводи се иницијално процењивање у оквиру наставних предмета, и на основу добијених резултата планираће се реализација образовно-васпитног рада у складу са постигнућима ученика.

Свим ученицима, родитељима и запосленима у нашој школи желимо срећан и успешан почетак школске године!