Организација рада школе од 1. јуна 2020. године

Подели на:

Организација рада школе од 1. јуна 2020. године

Од понедељка, 1.6.2020. године до уторка, 16.6.2020. године, школа ће организовати посебне часове на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређеног предмета, програма и активности. Сваки ученик који намерава да похађа посебне часове наставе у обавези је да о томе обавести одељењског старешину, који ће пријаву благовремено проследити школи, како би се ти часови организовали на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, а у складу са препорукама надлежних органа и институција. Посебни часови наставе организују се за мање од 10 ученика по учионици.

5, 6. и 7. разред

На основу броја пријављених ученика, школа ће припремити распоред посебних часова наставе по разредима, са којим ће ученици благовремено бити упознати. У периоду од понедељка, 8.6.2020. године до понедељка, 15.6.2020. године, сваког радног дана биће предвиђени одвојени термини часова за ученике петог, шестог и седмог разреда, у трајању од један и по сат по разреду са временским размацима између разреда, поштујући мере безбедности.

8. разред

Наставна година за ученике 8. разреда завршава се у петак, 5.6.2020. године. У уторак, 2.6.2020. године, ученици полажу пробни завршни испит из математике, и то у 2 термина: 1. група ученика у периоду од 8 до 10 часова, а 2. група у периоду од 11 до 13 часова. Тестове из српског језика и комбиновани тест ученици ће решавати код куће, након што их преузму у понедељак, 1.6.2020. године, по унапред утврђеном распореду. Попуњене тестови ученици ће вратити у школу 2.6.2020. године и предати их одељењском старешини.

Од среде, 3.6.2020. године, до понедељка, 15.6.2020. године, биће организована припремна настава за полагање завршног испита, у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од 10 дана.

Ученици 8. разреда полажу завршни испит 17, 18. и 19. јуна 2020. године.

Остали разреди

Уколико постоји потреба, школа ће организовати посебне часове и за ученике од 1. до 4. разреда, на којима ће бити пружена могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређеног наставног предмета, програма и активности, на исти начин као и за ученике од 5. до 8. разреда.

Начин, поступак и критеријуми оцењивања

Изменама и допунама Правилника о оцењивању, дата је могућност да број прописаних оцена може бити мањи од четири због ванредне ситуације изазване епидемијом.Обавезни предмети са недељним фондом од четири часа недељно треба да имају најмање једну оцену добијену усменим испитивањем ученика, док обавезни предмети који имају мање од четири часа недељно, уколико није било елемената за утврђивање оцене, могу изузетно да утврде једну оцену усменим испитивањем ученика. За усмено испитивање ученика потребно је користити неки од погодних веб-алата који су се у претходном периоду показали као погодни за овај тип часа.

Закључна оцена на крају године изводи се на сличан начин као и раније. Потребно је проценити ниво остварености обавезно-васпитних исхода, знања, вештина и ставова, самосталност и одговорност у раду као и рад током целе школске године. При извођењу закључне оцене потребно је узети у обзир све оцене, и оцене које су дате током наставе на даљину, као и оне које су евидентиране у остатку наставне године (четири оцене током првог полугодишта и најмање једна оцена на почетку другог полугодишта су саставни елементи за закључну сумативну оцену).

Закључна оцена је јавна и образложена. У складу са тим, уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да усмено одговарају у школи у датим терминима, по процедури која је горе описана. Посебни часови наставе организују се за мање од 10 ученика по учионици, на начин који осигурава безбеднос и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

1. јун 2020.

Преузимање пробног теста из српског језика и комбинованог теста

2. јун 2020.

Пробни завршни испит из математике

3-15. јун 2020.

Припремна настава за ученике 8. разреда

8-15. јун 2020.

Посебни часови наставе за ученике осталих разреда

17-19. јун 2020.

Завршни испит за ученике 8. разреда