ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ У ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ

Подели на:

Састанак чланова Ђачког парламента ове недеље одржан је у духу прославе Дечје недеље -радионичарски, у петак, 8.10.2021.године у школској библиотеци. Под слоганом “Дете је дете, да га волите и разумете”парламентарци су упознали појам децентрације кроз ликове бајке ”Пепељуга” испричане из угла маћехе, старије сестре и оца.
Ученици су се затим уживели у улогу актера једног стварног школског догађаја, и из те улоге одговарали како су сами доживели цео догађај и како процењују остале учеснике. Кроз замену улога актера овог догађаја преговарали су и са осталим учесницима трагајући за исходом најбољим за све, чиме су на најбољи начин увидели праву промену позиције и сагледавање ситуације из различитих улога. Оживљавајући улогу неког другог претпоставили су шта он мисли, осећа и како би се понашао у одређеној ситуацији. Љубав и разумевање је управо оно што чини децу децом, што је и слоган прослеве овогодишње Дечје недеље. Радионицу у име Стручног већа стручних сарадника реализовале Павлина Михајловић, педагог школе и Весна Филиповић Петровић, школски библиотекар.