Бесплатни уџбеници

Подели на:

И ове школске године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује бесплатне уџбенике за ученике:

  1. који су из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  2.  који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије;
  3.  који образовање стичу по индивидуалном образовном плану.

Документација као доказ испуњености услова доставља се школи најкасније до 14.3.2019. године, и то:

  1. копија решења којим се утврђује право на остваривање новчане социјалне помоћи;
  2. потврда образовно-васпитне установе (средња школа, факултет) о својству ученика, односно студента, за свако старије рођено дете, осим уколико је ученик наше школе;
  3. за ученике који образовање стичу по индивидуалном образовном плану није потребно достављати никакву документацију.

Оставите коментар