Бесплатни уџбеници за ученике

Подели на:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедиће бесплатне уџбенике за ученике:

  • из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану);
  • који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  1. За ученике – примаоце социјалне новчане помоћиРешење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  2. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет) – Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (потврда се прилаже за свако дете, осим ако брат/сестра иду у истој школи, у ком случају се дају подаци о разреду, одељењу и редном броју у Дневнику);
  3. За ученике који образовање стичу по ИОП није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Рок за пријављивање ученика и достављање потребне документације је среда, 14. март 2018. године.

 

Оставите коментар