Подели на:

Бесплатни уџбеници

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да, у вези Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета за наредну школску годину. Право на бесплатне уџбенике имају:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
  2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по ИОП-у)
  3. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Захтев за остваривање права на бесплатне уџбенике може се преузети код секретара школе, а можете га наћи и на овом линку, попунити, скенирати и проследити одељењском старешини, или на мејл administracija@vasapelagic.edu.rs.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА И ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ 24. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. За ученике – примаоце социјалне помоћиРешење којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи;
  2. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Потврда образовно-васпитне установе о статусу ученика, односно студента (потврда се прилаже за свако дете, осим ако брат/сестра иду у исту школу, у ком случају се дају подаци о разреду, одељењу и редном броју у есДневнику)
  3. За ученике који раде по ИОП – Дају се само подаци о разреду, одељењу и редном броју у Дневнику.