Подели на:

Конкурс за упис ученика у средњу школу

На линку Табеларни приказ конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину можете погледати табеларни приказ Конкурса који је тренутно објављен само на сајту МПНТР, а у наредном периоду биће објављен и у штампаном формату заједно са текстуелним делом Конкурса.

Подсећамо ученике осмог разреда да ће се пробни завршни испит одржати у петак 9. и суботу 10. априла 2021. године,  што ће бити утврђено изменом Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину.