Подели на:

Стручно упутство за спровођење завршног испита

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2023. годину, које можете преузети на следећем линку:

Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину

2