Предметна настава

Српски језик

Драган Пешић

Наташа Николић

Александра Антић

Валентина Павковић

Математика

Виолета Јанчић

Мирјана Ђорђевић

Маја Живковић

Марјан Ђорђевић

Географија

Бранислава Здравковић

Првољуб Павићевић

 

 

 

Географија

 

 

Историја

Мирослав Каранфиловић

Мирослава Алексова

Благица Тркуља

Ликовна култура

Данијела Влаховић

Музичка култура

Вера Стојановић

Биологија

Стана Стевановић

Јована Арсић

Драгана Бојовић

Драгана Тричковић

Драгана Савић

Светлана Николић

Физика

Биљана Геров

Слађана Костадиновић

Хемија

Драгана Марковић

Миодраг Анђелковић

Енглески језик

Рената Марковић

Слободанка Пуреновић

Мирјана Николић

Анита Цекић

Немачки језик

Љиљана Ранђеловић

Небојша Алексић

Француски језик

Јулија Ђорђевић

Техника и технологија

Биљана Савић

Томислав Цекић

Информатика и рачунарство

Бојан Крстић

Физичко и здравствено васпитање

Љубиша Станковић

Виолета Митић

Предраг Миленовић

Верска настава

Мирјана Алексић

Грађанско васпитање

Татјана Илић

Виолета Митић