Close

Предметна настава

Српски језик

Драган Пешић

Наташа Николић

Александра Антић

Валентина Павковић

Математика

Виолета Јанчић

Мирјана Ђорђевић

Маја Живковић

Марјан Ђорђевић

Географија

Бранислава Здравковић

Првољуб Павићевић

 

 

 

Географија

 

 

Историја

Мирослав Каранфиловић

Мирослава Алексова

Благица Тркуља

Ликовна култура

Данијела Влаховић

Музичка култура

Вера Стојановић

Биологија

Стана Стевановић

Јована Арсић

Драгана Бојовић

Драгана Тричковић

Драгана Савић

Светлана Николић

Физика

Биљана Геров

Слађана Костадиновић

Хемија

Драгана Марковић

Миодраг Анђелковић

Енглески језик

Рената Марковић

Слободанка Пуреновић

Мирјана Николић

Анита Цекић

Немачки језик

Љиљана Ранђеловић

Небојша Алексић

Француски језик

Јулија Ђорђевић

Техника и технологија

Биљана Савић

Томислав Цекић

Информатика и рачунарство

Бојан Крстић

Физичко и здравствено васпитање

Љубиша Станковић

Виолета Митић

Предраг Миленовић

Верска настава

Мирјана Алексић

Грађанско васпитање

Татјана Илић

Виолета Митић