Предметна настава

Српски језик и књижевност

Драган Пешић

Наташа Николић

Александра Антић

Математика

Виолета Анђелковић

Мирјана Ђорђевић

Маја Живковић

Географија

Бранислава Здравковић

Првољуб Павићевић

Историја

Мирослав Каранфиловић

Милош Игњатовић

Ликовна култура

Данијела Влаховић

Музичка култура

Вера Стојановић

Биологија

Стана Стевановић

Јована Арсић

Драгана Бојовић

Драгана Тричковић

Драгана Савић

Светлана Николић

Физика

Биљана Геров

Хемија

Драгана Марковић

Енглески језик

Рената Марковић

Мирјана Николић

Анита Цекић

Немачки језик

Љиљана Ранђеловић

Јована Митић Савић

Француски језик

Јулија Ђорђевић

Техника и технологија

Биљана Савић

Ивана Павловић

Информатика и рачунарство

Бојан Крстић

Физичко и здравствено васпитање

Предраг Миленовић

Славица Станојевић

Милош Јовановић

Верска настава

Мирјана Алексић

Грађанско васпитање

Татјана Илић

Марјан Младеновић