Close

О нама

У нашој школи наставни план и програм се реализује у 17 учионица и 3 кабинета (информатика и рачунарство, физика и музичка култура). Школа поседује и 5 кабинета за наставнике: биологије, хемије, ликовне културе, грађанског васпитања и физичког васпитања.  Поред ових просторија ту је библиотека са читаоницом као и фискултурна сала, велика кухиња и трпезарија, просторија за административно-техничко особље, за рад зубне амбуланте и стручних служби. Ова школска зграда  пружа све услове за квалитетно и креативно извођење наставе и васпитни рад са ученицима.