Школски одбор

 

Име и презиме

Овлашћени предлагач

Мандат

Биљана Тимићпредставник Скупштине града06.9.2019. –  6.09.2023. године
Ивана Андрејевићпредставник Скупштине града06.9.2019. –  6.09.2023. године
Марија Крстићпредставник Скупштине града06.9.2019. –  6.09.2023. године
Зоран Коцићпредставник родитеља06.9.2019. –  6.09.2023. године
Сања Младеновићпредставник родитеља06.9.2019. –  6.09.2023. године
Љупка Антанасијевићпредставник родитеља06.9.2019. –  6.09.2023. године
Сузана Марковићпредставник запослених06.9.2019. –  6.09.2023. године
Виолета Анђелковићпредставник запослених (Председник)06.9.2019. –  6.09.2023. године
Рената Марковићпредставник запослених06.9.2019. –  6.09.2023. године