Close
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More
 
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

ЕС-ДНЕВНИК

Упутства за родитеље

Видео упутство за родитеље

Упутства за наставнике

Демо и радни систем
Почетак
Екран
Унос часа
Унос оцена 1
Унос оцена 2
Брисање оцена
Додавање активности
Писмене вежбе
Уношење планираног броја часова
Уношење допунске наставе
Правдање изостанака ученика