Подели на:

Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу

На следећем линку можете се упознати са Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу, укључујући и календар свих активности, везаних за полагање пријемних и завршног испита и уписа ученика у средњу школу:

Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2024/25. годину