Настава

У ОШ „Васа Пелагић“ наставни план и програм за ученике од 1 до 7. разреда остварује се у току 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.Наставни план и програм за ученике 8. разреда остварује се у току 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.Школски календар организује Министарство просвете РС.  Школски календар можете погледати овде >>

Организација наставе
ОШ „Васа Пелагић“ има организовану полудневну наставу која се одвија у две смене. Разредна настава обухвата млађе ученике (од I до IV разреда) а предметна настава обухвата старије ученике (од V до VIII разреда). Наставне активности ученика организују се у преподневној и поподневној смени. Преподневна смена почиње са наставом у 7.30 часова, али је ученик у обавези да у школи буде 15 минута пре почетка наставе. Иста је и обавеза наставника. У поподневној смени настава почиње у 12.30 часова за предметну а у 13.00 часова за разредну наставу. И у овој смени обавеза ученика и наставника је да на наставу дођу 15 минута раније. У обе смене постоји један велики одмор у трајању од 25 минута, после 2. часа.