ЈН број 030-1/17 – набавка добара, набавка електричне енергије