"Бело је црно"

 

Стручно веће стручних сарадника;

Превенција болести зависности и пројекција филма “Бело је црно” ,

ученици одељења 7-1, одељенски старешина Маја Живковић.