Продужени боравак

Продужени боравак

У циљу пружања помоћи запосленима и преангажованим родитељима, ОШ “ Васа Пелагић“ пружа могућност продуженог боравка деце у школи у ваннаставном времену као облик васпитно-образовног рада. Ученици у продуженом боравку имају своје наставнике и учионице са простором за вишеструке активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен деци првог и другог разреда у ваннаставном времену. Наставници праве распоред и организују активности у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика. Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Наставници поклањају пажњу и пружају помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено  према индивидуалним афинитетима сваког детета. Активности у слободном времену ученика имају првенство рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се.FБрој ученикаЗадужена особаГде се води евиденцијаБрој решења Министарства30Биљана СтаменковићУ просторији боравка610-00-00655/2013-07

Преподневна смена
АктивностВремеЈутарње прихватање ученика, хигијенска припрема за доручак07.00-08.00Доручак08.30-9.00Самостални рад ученика и израда домаћих задатака9.00-10.00Реализација пратећих активности, организовано слободно време10.00-12.00Хигијенска припрема за ручак и ручак, одвођење ученика на редовну наставу12.00-12.45

Поподневна смена
АктивностВремеПрихватање ученика11.00-11.15Самосталан рад ученика и израда домаћих задатака11.15-12.25Хигијенска припрема за ручак и ручак12.25-13.00Боравак на ваздуху13.00-14.00Реализација пратећих активности, организовано слободно време14.00-16.00