Подели на:

Упис ученика у уметничке школе

Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита за уметничке школе обавиће се од 18. до 21. маја 2020. године.

Распоред полагања пријемног испита:

 ПЕТАК 12.06.2020. – цртање

 СУБОТА 13.06.2020. – сликање

 НЕДЕЉА 14.06.2020. –вајање

Кандидати су у обавези да сва 3 дана, приликом приступања полагању испита, имају код себе оверену ђачку књижицу са фотографијом.

Испит траје четири школска часа без паузе (180 мин.); -кандидати су у обавези да буду испред школе 15 минута пре одређеног времена за испит; -забрањено је коришћење мобилних телефона на испиту.

Потребан материјал за испит који кандидати сами доносе: – Цртање: оловке различитих тврдоћа (по избору), гумица за брисање;

Сликање: темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.), четкице, палета, посуда за воду;

Вајање : вајарске шпахтле.