Close
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More
 
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Решења са завршног испита

На овом месту можете погледати решења тестова на завршном испиту у школској 2017/2018. години, након што истекне време предвиђено за њихов рад.

Српски језик

Додатно објашњење упутства за прегледање теста из СРПСКОГ ЈЕЗИКА:

7. задатак

 Уколико је ученик тачно одговорио – непостојано а и губљење сугласника – добија 1 бод.

Уколико је ученик дао један тачан одговор, а други је нетачан – добија 0,5 бодова.

Уколико је ученик уписао три или више назива гласовних промена, од којих је једна нетачна – добија 0 бодова.

Математика

Додатно објашњење упутства за прегледање теста из МАТЕМАТИКЕ:

8. задатак

Уколико је ученик у одговору под а) и б) написао Иван (уместо Ивана), а под в) Петар (уместо Петра) признати као тачан одговор.

15. задатак

Уколико је ученик у потпуности тачно решио задатак, свуда наводећи и број (пи), а само на линији за коначан одговор није навео број (пи), признати као тачан одговор.

Комбиновани тест

ДОПУНА УПУТСТВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ХЕМИЈА 2. ЗАДАТАК

Тачан поступак и одговор написан као масени удео =0,5) – 0,5 бодова.

ДОПУНА УПУТСТВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ФИЗИКА 2. ЗАДАТАК

Уколико је ученик навео појам који није дат у задатку, тај одговор се не признаје и бодује се у складу са упутством.

ДОПУНА УПУТСТВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ФИЗИКА 4. ЗАДАТАК

Уколико је ученик написао тачан резултат (само бројну вредност), а при решавању написао одговарајућу формулу и приказао правилан поступак без употребе мерних јединица – 0,5 бодова.

ДОПУНА УПУТСТВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ БИОЛОГИЈА 5. ЗАДАТАК

Уколико је ученик одговорио натурална селекција признати одговор и бодовати у складу са упутством.

Оставите одговор