Професионални портфолио

Подели на:

Поштоване колеге, новим Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Чланом 16. предвиђено је да наставник, васпитач и стручни сарадник у поступку самовредновања и планирања свог стручног усавршавања и професионалног развоја примењује стандарде компетенција. Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чува у одређеном облику најважније примере из своје праксе, примере примене наученог током стручног усавршавања, лични план професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио). У сачињавају личног плана професионалног развоја наставник, васпитач и стручни сарадник користи и податке из стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања. Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника, просветног саветника и саветника-спољног сарадника, даје на увид свој портфолио професионалног развоја.

На овом линку можете погледати и преузети пример обрасца за израду личног портфолија професионалног развоја.

Оставите коментар