Подели на:

Учење на даљину током трајања ванредног стања

Влада Републике Србије је, због тренутне епидемиолошке ситуације, донела одлуку да привремено обустави непосредни образовно-васпитни рад у основним и средњим школама на територији Републике Србије. Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

За ученике основне школе, Министарство је припремило едукативне садржаје, који ће се емитовати на каналу 2 Радио телевизије Србије за ученике од 1. до 4. разреда, и на каналу 3 Радио телевизије Србије за ученике од 5. до 8. разреда. Ученици од првог до седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици осмог разреда имати по четири часа, по распореду који ће сваке недеље бити доступан на линку: https://rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php.

Сви емитовани садржаји ће од следећег дана бити доступни за неограничени број предмета на платформи РТС Планета. Оператери неће наплаћивати проток и пренос података за наведене едукативне садржаје.

Остали едукативни садржаји и упутства за рад за емитоване часове, као и за предмете који нису обухваћени ТВ емитовањем, биће прослеђени ученицима или родитељима путем Вибер група или електронске поште од стране одељењског старешине или предметног наставника (нпр. упућивање на текстове у уџбеницима које треба прочитати, на линкове на којима се налазе презентације и филмови, упућивање на задатке за вежбање, упутства за израду домаћег задатка и слично).

За ученика којима је потребан индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП), наставници ће припремити посебне материјале за учење и учинити их доступним ученицима на начин који договоре са њиховим родитељима.

За потребе успешног одвијања образовно-васпитног процеса учењем на даљину, ученицима и наставницима наше школе биће доступне и платформе за учење на даљину, као што су Мудл, Гугл учионица, Microsoft Teams, Discord, Zoom, и сличне. Њиховим коришћењем, наставници и ученици биће у ситуацији да остваре интеракцију и размену материјала у функцији савладавања програмских садржаја.

У најбољем интересу ученика, њиховог развоја и образовања, а у циљу успешног завршетка текуће школске године, моле се родитељи да одговорно и у складу са својим могућностима контролишу процес учења од куће и подстичу ученике на редовност у раду. Овим ће се обезбедити континуитет у раду, праћење напредовања и могућност оцењивања. По нормализовању услова и по повратку у учионице, све квалитетне формативне оцене и увиди наставника могу бити значајно искоришћени за сумативно оцењивање на крају школске године. 

Све су ово предуслови за осигурање завршетка школске године и наставак школовања. Само уз разумевање интереса ученика и подршку родитеља, ову обавезу можемо заједно успешно реализовати.