Подели на:

Национална платформа "Чувам те"

Под покровитељством Владе Републике Србије, почела је са радом Национална платформа „Чувам те“, као прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама у Републици Србији. Платформа је успостављена са циљем координиције и јачања интерсекторске сарадње свих надлежних институција у превенцији и сузбијању насиља, посебно вршњачког насиља. Истовремено она представља  и алат који институцијама и грађанима помаже у борби против насиља које се дешава и према запосленима у установама образовања и васпитања.

Национална платформа „Чувам те“ садржи сегменте које се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања налазе се информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима.  Ученици средњих школа могу самостално да похађају обуке, док ученици основношколског узраста обуке похађају уз претходну сагласност родитеља или другог законског заступника, у складу са Законом о заштити података о личности.

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. Осим обука за  запослене, родитеље и ученике, на платформи се налази и едукативни материјали  за рад са ученицима и родитељима.

Национална платформа за превенцију насиља у школама “Чувам те” доступна је на линку: https://www.cuvamte.gov.rs/