Close

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More

Управа школе

Цинцар Јанковић Александар

Директор

Ивковић Десанка

Шеф рачуноводства

Арсић Биљана

Секретар

Здравковић Гордана

Административно-технички радник