Close

Учење на даљину

Видео упутство за ученике за регистрацију на сајту за учење на даљину

Напомена:

Обавезно поред свог имена приликом регистрације на сајту уписати и одељење које похађаш

Видео упутства за наставнике за рад на сајту за учење на даљину