⇒ НН 3.1./24 – Санација фискултурне сале у ОШ “Васа Пелагић” у Лесковцу (2. фаза)