Close

ЈАВНЕ НАБАВКЕЈНМВ бр. 1/2017 – Демонтажа старих и набавка и уградња нових котлова на течно гориво (лож уље)


ЈН број 027-1/17 – набавка добара, набавка лож уља


ЈН број 030-1/17 – набавка добара, набавка електричне енергије


ЈН број 025-1/18 – набавка добара, набавка лож уља


ЈН-МВ бр. 02/2019 – Радови на санацији школских тоалета у ОШ “Васа Пелагић” у Лексовцу