Close
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More
 
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Одељењска старешинства

Одељењска старешинства

Одељењски старешина

Одељење

Наставни предмет

Живана Пешић

11

Разредна настава

Весна Стаменковић

12

Разредна настава

Љиљана Стевановић

13

Разредна настава

Сузана Марковић

21

Разредна настава

Весна Грујић

22

Разредна настава

Мирослава Радовић

23

Разредна настава

Виолета Крстић

24

Разредна настава

Драгана Николић

31

Разредна настава

Сунчица Николић

32

Разредна настава

Биљана Ранђеловић

33

Разредна настава

Љубиша Илић

41

Разредна настава

Живка Ђорђевић

42

Разредна настава

Дивна Мисајлоска

43

Разредна настава

Лидија Здравковић

44

Разредна настава

Маја Живковић

51

Математика

Рената Марковић

52

Енглески језик

Љубиша Станковић

53

Физичко васпитање

Виолета Јанчић

61

Математика

Љиљана Ранђеловић

62

Немачки језик

Мирослав Каранфиловић

63

Историја

Ана Петровић

64

Физика

Стана Стевановић

71

Биологија

Виолета Митић

72

Физичко васпитање

Александра Антић

73

Српски језик

Данијела Влаховић

74

Ликовна култура

Бранислава Здравковић

81

Географија

Мирјана Ђорђевић

82

Математика

Мирјана Николић

83

Енглески језик

Томислав Цекић

84

ТиО
Биљана Стаменковић

Продужени боравак

Разредна настава