Close
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More
 
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Продужени боравак

Продужени боравак

У циљу пружања помоћи запосленима и преангажованим родитељима, ОШ “ Васа Пелагић“ пружа могућност продуженог боравка деце у школи у ваннаставном времену као облик васпитно-образовног рада. Ученици у продуженом боравку имају своје наставнике и учионице са простором за вишеструке активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен деци првог и другог разреда у ваннаставном времену. Наставници праве распоред и организују активности у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика. Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Наставници поклањају пажњу и пружају помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено  према индивидуалним афинитетима сваког детета. Активности у слободном времену ученика имају првенство рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се.F

Број ученика

Задужена особа

Где се води евиденција

Број решења Министарства

30

Биљана Стаменковић

У просторији боравка

610-00-00655/2013-07

Преподневна смена

Активност

Време

Јутарње прихватање ученика, хигијенска припрема за доручак

07.00-08.00

Доручак

08.30-9.00

Самостални рад ученика и израда домаћих задатака

9.00-10.00

Реализација пратећих активности, организовано слободно време

10.00-12.00

Хигијенска припрема за ручак и ручак, одвођење ученика на редовну наставу

12.00-12.45

Поподневна смена

Активност

Време

Прихватање ученика

11.00-11.15

Самосталан рад ученика и израда домаћих задатака

11.15-12.25

Хигијенска припрема за ручак и ручак

12.25-13.00

Боравак на ваздуху

13.00-14.00

Реализација пратећих активности, организовано слободно време

14.00-16.00