О НАМА

ИСТОРИЈАТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ ЛЕСКОВАЦ

Основна школа „Васа Пелагић“ је подигнута као четврта по реду школска зграда у Лесковцу. Налази се у близини центра града, на веома прометном месту. Зграда је почела да се подиже у другој половини 1912. године, па је услед Балканског рата остала недовршена. Доградња је обављена тек 1914. године. Школа је почела са радом 1918. године у отежаним просторним условима, са малим бројем учионица. Те године уписано је 943 ученика од првог до четвртог разреда. У школској 1926/1927. години отвара се и прво забавиште у коме је боравило 50 детета. Школска зграда је рађена у две фазе, али представља складну целину. У првој фази је изграђено 10 учионица и прва фаза је почела да се користи школске 1955/1956. године. Школске 1970/1971. године наставља се са доградњом, и у тој другој фази изграђено је 9 учионица и фискултурна сала са свлачиноцом и справарницом, тако да је данашњи изглед школа добила почетком школске 1973/1974. године.

Данас се у школи наставни план и програм реализује у 18 дигиталних учионица и 1 кабинету за информатику и рачунарство. Школа поседује и 5 кабинета за наставнике: биологије, хемије, ликовне културе, грађанског васпитања и физичког васпитања. Поред ових просторија ту је библиотека са читаоницом као и фискултурна сала, велика кухиња и трпезарија, просторија за административно-техничко особље, за рад зубне амбуланте и стручних служби, као и просторија ѕа продужени боравак за једну групу ученика првог и другог разреда. Ова школска зграда пружа све услове за квалитетно и креативно извођење наставе и васпитни рад са ученицима.

Настава се изводи у две смене које се мењају на недељу дана. Стручна заступљеност је врло висока, а професионално искуство солидно, што чини добру претпоставку за успешну реализацију образовно-васпитних задатака школе. Унапређивању и квалитенијем остваривању васпитно-образовног процеса доприноси и рад психолошко-педагошке службе као и библиотекар школе. У школи ради и секретар, администрарнивно-технички радник, шеф рачуноводства и директор школе који руководи радом школе. Школа има дугу традицију, па је препознатљива у средини и привлачна за ученике, родитеље и окружење. Оно што сада желимо и што је наша визија је да ова школа постане сигурна средина, подстицајна за рад и развој деце, која ће одавде сигурна кренути даље (у свет одраслих).