Close

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More

О нама

ИСТОРИЈАТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ ЛЕСКОВАЦ
Основна школа „Васа Пелагић“ је подигнута као четврта по реду школска зграда у Лесковцу. Налази се у близини центра града, на веома прометном месту. Зграда је почела да се подиже у другој половини 1912. године, па је услед Балканског рата остала недовршена. Доградња је обављена тек 1914. године. Школа је почела са радом 1918. године у отежаним просторним условима, са малим бројем учионица. Те године уписано је 943 ученика од првог до четвртог разреда. У школској 1926/1927. години отвара се и прво забавиште у коме је боравило 50 детета. Школска зграда је рађена у две фазе, али представља складну целину. У првој фази је изграђено 10 учионица и прва фаза је почела да се користи школске 1955/1956. године. Школске 1970/1971. године наставља се са доградњом, и у тој другој фази изграђено је 9 учионица и фискултурна сала са свлачиноцом и справарницом, тако да је данашњи изглед школа добила почетком школске 1973/1974. године            Данас се у школи наставни план и програм реализује у 17 учионица и 3 кабинета (информатика и рачунарство, физика и музичка култура). Школа поседује и 5 кабинета за наставнике: биологије, хемије, ликовне културе, грађанског васпитања и физичког васпитања. Нажалост, већина кабинета не поседује елементарне услове за квалитетан кабинетски рад. Поред ових просторија ту је библиотека са читаоницом као и фискултурна сала, велика кухиња и трпезарија, просторија за административно-техничко особље, за рад зубне амбуланте и стручних служби. Ова школска зграда на изглед пружа све услове за квалитетно и креативно извођење наставе и васпитни рад са ученицима. Ситуација је далеко од идеалног и очекиваног. Недостатак школског простора ствара проблеме при коришћењу учионица, како за извођење редовне наставе, тако и за извођење ваннаставних активности.            Настава се изводи у две смене. Школа ове школске године има 798 ученика распоређених у 32 одељење и то: 15 одељења у предметној настави и 17 одељења у разредној настави. Од ове школске године у школи је, као облик организованог рада са ученицима, отворен и продужени боравак за ученике првог и другог разреда. Стручна заступљеност је врло висока, а професионално искуство солидно, што чини дбору претпоставку за успешну реализацију образовно-васпитних задатака школе. Разредну наставу изводи 13 професора и 4 наставника. Предметну наставу изводи 31 професор и 5 наставника. Унапређивању и квалитенијем остваривању васпитно-образовног процеса доприноси и рад психолошко-педагошке службе као и библиотекар школе. У школи ради и секретар, администрарнивно-технички радник, шеф рачуноводства и директор школе који руководи радом школе. Школа има дугу традицију, па је препознатљива у средини и привлачна за ученике, родитеље и окружење.

          Задњих година школа је имала нека инвестициона  улагања и то: реконструкција санитарног чвора за ученике (2001. године), реконструкција централног грејања (2003. године), реконструкција фасадне столарије (2006. године), адаптација стоматолошке амбуланте (2006. године) и адаптација фискултурне сале и пратећих просторија (2007. године). Такође урађени су пројекти за реконструкцију спортских терена и реконструкцију ограде школе, али се реализација још увек очекује, чиме би се умногоме побољшала безбедност ученика.            Оно што сада желимо и што је наша визија је да ова школа постане сигурна средина, подстицајна за рад и развој деце, која ће одавде сигурна кренути даље (у свет одраслих).