Ваннаставно особље

РБ Презиме и име Радно место Стручна спрема
1. Аритоновић Новица Мајстор – домар III
2. Тошић Горан Ложач – мајстор III
3. Аритоновић Јаворка Рад. на одржавању чистоће I
4. Стојановић Силвана Рад. на одржавању чистоће I
5. Ђорђевић Снежана Рад. на одржавању чистоће I
6. Филиповић Виолета Рад. на одржавању чистоће I
7. Цекић Драгица Рад. на одржавању чистоће I
8. Стојановић Милена Рад. на одржавању чистоће I
9. Стаменковић Виолета Рад. на одржавању чистоће I
10. Павловић Жељко Рад. на одржавању чистоће I