Close
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More
 
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Ваннаставно особље

РБ Презиме и име Радно место Стручна спрема
1. Аритоновић Новица Мајстор – домар III
2. Тошић Горан Ложач – мајстор III
3. Аритоновић Јаворка Рад. на одржавању чистоће I
4. Стојановић Силвана Рад. на одржавању чистоће I
5. Ђорђевић Снежана Рад. на одржавању чистоће I
6. Филиповић Виолета Рад. на одржавању чистоће I
7. Цекић Драгица Рад. на одржавању чистоће I
8. Стојановић Милена Рад. на одржавању чистоће I
9. Стаменковић Виолета Рад. на одржавању чистоће I
10. Павловић Жељко Рад. на одржавању чистоће I