“Вулкани и земљотреси”

 

Активност поводом обележавања школске славе,

Стручно веће наставника друштвени наука,

“Вулкани и земљотреси – некад и сад”,

Првољуб Павићевић и 8-1.