Састанак ученичког парламента

Подели на:

На састанку Ученичког парламента одржаног 26.10.2020.г.у школској библиотеци присуствовали сви чланови парламента и педагог школе.

Чланови парламента донели закључак о преузимању одговорности за свој рад као и начину  преноса закључака осталим ученицима у својим одељењима и ученицима 5.и 6.разреда.

Чланови парламента анализирали одржавање  Дечје недеље под мотом „Подељена срећа два пута је већа“.Одржана је радионица чланова парламента у школској библиотеци на ту тему.Радионицу су водили  педагог и библиотекар школе. Исто тако ученици су индивидуално писали саставе на задату тему.

У припреми  за обележавање Дана  школе је договор да се одржи конференција преко зум апликације  на којој би учествовали осим учитеља,наставника ,родитеља и ученици,на тему – Који су предности и недостаци онлајн наставе.Председник парламента урадиће интервју са наставницима,ученицима и неким родитељима о датој теми ,који ће бити употребљен  на конференцији.