“Насиље као негативна друштвена појава”

 

Час одељенског старешине у сарадњи са ПУ Лесковац.

Предавачи школски полоцајаци Ј.Милошевић и Д.Костић,

“Насиље као негативна друштвена појава”,

ученици четвртог разреда и њихове учитељице!