Ученик у улози наставника

 

Час у школској библиотеци,

грађанско васпитање,

” Ученик у улози наставника”,

одељење 3-3.