Close
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More
 
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Распоред часова

СРЕДА

25.4.2018. године

НАСТАВНИК 0 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 • Тамара Јанковић
 • Наташа Николић
 • Рената Марковић
 • Анита Цекић
 • Вера Стојановић
 • Данијела Влаховић
 • Мирослав Каранфиловић
 • Мирослава Алексова
 • Ана Петровић
 • Тихомир Митић
 • Виолета Јанчић
НАСТАВНИК 0 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 • Мирјана Ђорђевић
 • Маја Живковић
 • Драгана Савић
 • Драгана Бојовић
 • Светлана Николић
 • Драгана Марковић
 • Биљана Савић
 • Томислав Цекић
 • Љубиша Станковић
 • Љиљана Ранђеловић
 • Јулија Ђорђевић
НАСТАВНИК 0 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 • Мирјана Алексић