Close

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More

Информатичка писменост

До појаве информатичке писмености под писменом особом се подразумевало да зна да чита и пише. Данас је та дефиниција другачија:  чита, пише и познаје основе рада на рачунару.