Close

Чланови ученичког парламента

Чланови

Емилија Јовић   7-1

Андијана Цветковић   7-1

Уна Стојановић   7-2

Уна Радовић   7-2

Александра Антић   7-3

Анђела Милојковић   7-3

Дана Рајковић   8-1

Маро Цветковић   8-1

Марта Дубљевић   8-2

Јелена Станимировић   8-2

Ива Цветановић   8-3

Анђела Станковић   8-3

Викторија Митровић   8-4

Анђела Стојановић   8-4

Руководство

Председник Ученичког парламента  – Дана Рајковић

Заменик председника Ученичког парламента – Анђела Станковић

Записничар – Јелена Станимировић

Представниk УП на Школском одбору – Викторија Митровић

Представник УП на седницама Наставничког већа – Ива Цветановић

Представник УП у тиму за ШРП – Дана Рајковић