ОШ “Васа Пелагић”

Лесковац

Датум:14.9.20.г.

                                    УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

                                                     2020/21Г.

Чланови Ученичког парламента ОШ “Васа Пелагић”из Лесковца за школску 2020/2021 годину су:

1. Никола Јовановић          – 8-1р.

2.  Димитрије Ивановић   –  8-1р.

3. Уна Стојановић               – 8-2р.

4. Емилија Поповић           – 8-2р.

5. Мирослав Јанковић        -8-3р.

6. Андјелија Мијовић         -8-3р.

9.  Василиса Антић             – 7-1р.

10. Нина Стаменковић     – 7-1р.

11. Ангелина Недељковић  – 7-2р.

12. Лука Манасић               – 7-2р.

13. Богдан Стојковић          -7-3р.

14. Сања Стевановић         – 7-3р.

15. Данило Гавриловић    -7-4р.

16. Алекса Митровић        -7-4р.

Председник Ученичког парламента  – Уна Стојановић               

Заменик председника Ученичког парламента – Андјелија Мијовић         

Записничар – Нина Стаменковић     

Представниk УП на Школском одбору – Мирослав Јанковић, Данило Гавриловић           

Представник УП на седницама Наставничког већа – Димитрије Ивановић   ,

Представник УП у тиму за ШРП – Уна Стојановић               

Представник УП у тиму заб обезбеђивање квалитета рада и развој установе – Мирослав Јанковић        

У изради плана УП ,реализацији и праћењу учествоваће сви чланови УП,стручна служба,директор школе и наставно особље.

   Координатор рада УП                                                                        Павлина Михајловић