Close
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More
 
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Ученички Парламент

Ученички парламент Основне школе „Васа Пелагић“ оформљен је пре више од 10  година (активно ради од 20.11.2007.године), са осцилацијама у ефектима који се огледа у побољшању културног и забавног живота уценика и рада школе. Ученички парламент чине по два ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда, на челу са изабраним руководством: председником, замеником, секретаром и благајником.Координатор ученичког парламента је педагог а у раду помажу психолог и директор школе. Ученици могу да развијају своју одговорност и смисао за сарадњу, толеранцију и хуманост.