Close

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More

Ученички парламент

Ученички парламент Основне школе „Васа Пелагић“ оформљен је пре више од 10  година (активно ради од 20.11.2007.године), са осцилацијама у ефектима који се огледа у побољшању културног и забавног живота уценика и рада школе. Ученички парламент чине по три ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда, на челу са изабраним руководством: председником, замеником, секретаром и благајником.Координатор ученичког парламента је педагог а у раду помажу психолог и директор школе. Ученици могу да развијају своју одговорност и смисао за сарадњу, толеранцију и хуманост.