Close
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More
 
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Разредна настава

Наставници разредне наставе

Живана Пешић

I-1

Весна Стаменковић

I-2

Љиљана Стевановић

I-3

Сузана Марковић

II-1

Весна Грујић

II-2

Мирослава Радовић

II-3

Виолета Крстић

II-4

Драгана Николић

III-1

Сунчица Николић

III-2

Биљана Ранђеловић

III-3

Љубиша Илић

IV-1

Живка Ђорђевић

IV-2

Дивна Мисајлоска

IV-3

Лидија Здравковић

IV-4

Енглески језик

Рената Марковић
  • Одељења: I-2, IV-1, IV-2, IV-3
  • Број часова: 8
Слободанка Пуреновић
  • Одељења: I-1, I-3, II-1, II-2, II-3, II-4, III-2, III-3
  • Број часова: 16
Мирјана Николић
  • Одељења: III-1, IV-4
  • Број часова: 4

Верска настава

Мирјана Алексић
  • Одељења: I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, III-1/3, III-2, IV-1, IV-2/3, IV-4
  • Број часова: 10